W dniu 17 września br. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu.