Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych przy Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie wspólnie z Małopolskim Stowarzyszeniem Doradztwa Rolniczego oraz Instytutem Rozwoju Obszarów Wiejskich zapraszają na kolejną już, dziewiątą międzynarodową konferencję naukową. Tematem tegorocznej konferencji jest "Problemy rozwoju gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą ze szczególnym uwzględnieniem chowu ras zachowawczych"..


Konferencja odbędzie się w dniach 2-4 lipca 2019 roku w Krakowie oraz w Krynicy Górskiej.

Do pobrania: