W dniu 6-7 sierpnia 2018 roku Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich był współorganizatorem konferencji zorganizowanej w Tarnowie pt. "Innowacyjne rozwiązania w małych gospodarstwach rolnych w województwie małopolskim".

 

Konferencja odbyła sie w ramach Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i Obszarach Wiejskich. Udzial w niej wzięło 50 uczestników, przedstawicieli doradców, naukowców, rolników i przedsiębiorców.