W dniu 8 sierpnia 2018 roku Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich był współorganizatorem konferencji pt. "Zostań na wsi - to się opłaca".

 

Konferencja odbyła sie w Łącku, udział w niej wzięło 70 uczestników, przedstawicieli rolników, przedsiębiorców, członków organizacji pozarządowych i mieszkańców obszarów wiejskich. Konferencja była zorganizowana w ramach krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Celem konferencji było przedstawienie uczestnikom argumentów sprzyjającym nakłonieniu ich do pozostania na obszarach wiejskich, czy to finansowych czy społecznych.