W dniach 8 – 15 września 2018 r. odbył się wyjazd grupy młodzieży członków orkiestry dętej „Sygnał” z Zielenic powiat Proszowice, która reprezentowała Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich i została zaproszona przez organizację Asociatia Tineri pentru Comunitate w Rumunii, w ramach programu ERASMUS+.

 

Wyjazd był związany z realizacją projektu pt. "ECO YOUTH FOR RURAL AREAS". W projekcie uczestniczyli przedstawiciele 4 państw: Macedonii, Azerbejdżanu, Polski oraz Rumunii. Celem projektu jest podniesienie świadomości dotyczącej ochrony środowiska naturalnego, zapobieganie niszczeniu przyrody, promowania aktywnego udziału młodych ludzi w życiu na obszarach wiejskich. Uczestnicy podczas pobytu realizowali zajęcia z edukacji ekologicznej, recyklingu, sadzenia drzew, kwiatów, sprzątania, pracowali w grupach, a także prowadzili dyskusje na temat największych problemów środowiskowych z jakimi zmagają się ich kraje. Aktywnie uczestniczyli w zajęciach, grach zespołowych z uczniami z pobliskiej szkoły. Byli zaangażowani w przygotowanie materiałów oraz organizację ulicznej kampanii dotyczącej podnoszeniu świadomości lokalnej ludności na temat ochrony środowiska. 

Każdy kraj zorganizował tradycyjny wieczór, przedstawiający swoją kulturę, taniec, muzykę oraz regionalne potrawy. Uczestnicy z zaciekawieniem słuchali o zwyczajach, różnicach kulturowych pomiędzy państwami uczestniczącymi w projekcie.

Nasza młodzież, która miała przyjemność odwiedzić Rumunię wróciła bogatsza o nową wiedzę i doświadczenie. Korzystając z okazji zwiedzili pobliskie miasteczka, zwracając szczególną uwagę na malowniczy kurort - Colibita.  Czas spędzony u naszych parterów wspominają bardzo miło, aktywnie i z dużą gościnnością.